KLIENDI ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

1. Klient annab käesolevaga Madratsipood OÜ´le nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
2. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud Madratsipood OÜ’le teatavaks saanud kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks kliendile. Klient nõustub oma kontaktandmete kasutamisega Madratsipood OÜ’lt pakkumiste saamiseks. Kliendil on igal ajal õigus esitada taotlus pakkumiste saatmise lõpetamiseks ja/või kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.
3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvasüsteeme, mis vastavad majandus- ja kutsetegevuse valdkonnas keskmisele mõistlikule tasemele.
4. Madratsipood OÜ ei näe kliendi pangakaardi andmeid. Tehingu tegemiseks suunatakse klient kolmandast isikust Montonio maksekeskuse (Montonio Finance UAB) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kliendi kaardiandmete sisestus kliendi poolt Montonio serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Montonio serveris. Madratsipood OÜ ei vastuta Montonio poolt andmete kasutamise eest.
5. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on müügitingimustel kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel. Isikuandmete töötlemine on lepingulise suhte tingimuseks.
6. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta perenimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, maksemeetod, müügitingimustega nõustumine ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.
7. Isikuandmete vastutav töötleja on Madratsipood OÜ, registrikoodiga 16850462, aadressiga Taevakaare 10, Saku, Harju maakond, 75512. Madratsipood OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.
8. Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud toote vahendamiseks kliendile, edastatakse veoteenust osutavale ettevõttele. Juhul, kui see on müügilepingu iseloomust tulenevalt vajalik, edastatakse kliendi isikuandmed tootjale.
9. Kliendi isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate nõuetega.
10. Madratsipood OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid käesolevates kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.
11. Madratsipood OÜ’l on õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.
12. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed Madratsipood OÜ, tootja või veoteenuse osutaja registrist.
13. Klient annab Madratsipood OÜ’le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuse kinnitus.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– kauba kohaletoimetamise aadress;
– pangakonto number;
– pangakaardi andmed;
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
– klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui e-poe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti madratsipood@madratsipood.ee teel.

Säilitamine
E-poes säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti madratsipood@madratsipood.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Küpsiste salvestamine
Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, veebilehe alamlehtede populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Küpsiste tüübid
Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone;
Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone;
Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Küpsistest keeldumine
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale olla kättesaadavad.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (madratsipood@madratsipood.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Tagasi üles

Otsi tooted

Toode on lisatud ostukorvi